Møllens historie / Før 1500

Før 1500

Grubbe Mølle – 1508 – 2008

 

500 år som møllested! Det menes, at vandmøllen ved Grubbe Mølle første gang omtales i arkivalierne i 1508, hvor den benævnes ”Suaning Mølle”.

Hvornår vandmøllen på Grubbe Mølle rent faktisk blev anlagt fortaber sig i de uvisse tåger. Men vi kan i dag konstatere, at der med stor sandsynlighed har været møllested langt tilbage i tiden. Nogle hælder til den teori, at der helt tilbage til vikingetiden kan have været mølle på stedet. Der er fundet en lejesten af svensk glimmerskifer, som kunne stamme fra en mindre skvatmølle på stedet – uden at der dog er bevis for det.

Det er kendt, at landsbyen Svanninge første gang omtales i Kong Valdemars Jordebog i 1213, hvor oprindelsen menes at være Svanevigen. Her henvises til, at moseområderne omkring byen sandsynligvis har stået med blank vand, og hvor der selv efter den tids målestok har været et bemærkelsesværdigt antal svaner. Det sammenholdt med tilstedeværelsen af voldstedet på engen sydøst for møllestedet, kunne pege på stedets tidlige betydning.

Landsbyen Svanninge anses for at være opstået i tiden mellem sen vikingetid og tidlig historisk middelalder. Et landsbysamfund og et borganlæg havde behov for en mølle, og her ser det ud til at Grubbe Mølle er den eneste der nævnes før 1600- tallet.

 

Navnet

Navnet Grubbe Mølle, menes ifølge Trap Danmark at stamme fra ordet ”grube”, som hentyder til at møllen ligger i en fordybning, en dalsænkning i landskabet. Gennem tiden har der været flere omskrivninger af ordet, som således er blevet stavet på forskellige måder: grube, grupe, gruppe og grubbe. Det er helt sikkert, at navnet ikke har nogen forbindelse til slægtsnavnet Grubbe, ej heller den møllerimaskine der kaldes en grubbe, som møllen også var forsynet med.

 

Grubbe Mølle | Grubbe Møllegyden 2, 5600 Faaborg - DANMARK | Tlf.: 6261 9108 | gmollebb@gmail.com