Møllens historie / 1500-tallet

1500-tallet

1500

Det man ved om Grubbe Mølle omkring år 1500, er at den var ejet af Poul Laxmand. Han var blevet slået til ridder i 1483 og dermed medlem af rigsrådet. Han var fra 1490 til sin død i 1502 rigshofmester for Kong Hans. Poul Laxmand var i besiddelse af en umådelig godsrigdom. Han stammede fra Aagerup ved Lund i Sverige, og blev i 1482 Lensmand på Krogen, det senere Kronborg. Omkring 1490 købte han Asserbo i Nordsjælland, herefter Nielstrup ved Svendborg, samt fik på ”bedragerisk vis” parter i Arreskov og Sandholt. Under disse fem hovedgårde var der 14 møller og ca. 900 bøndergårde og hertil kom yderligere købstadsejendomme i ni byer.

Poul Laxmand havde stor indflydelse på Kong Hans, og den politik der blev ført. Især brugte han sine svenske forbindelser i så stor grad, at det blev for meget for nogle danske adelsmænd. De mente at Poul Laxmand handlede landsforræderisk. Det førte til, at Poul Laxmand blev overfaldet på Højbro Plads i København på vej hjem til sin gård i Østergade, fra et møde med kongen den 22. juni 1502. Overfaldsmændene var Lensmand på Ørum Ebbe Strangesen og Bjørn Andersen Bjørn til Stenalt. Strangesen stødte en draggert i Poul Laxmands bryst og kastede ham derpå ud fra broen med det hånlige udråb.” Du hedder Laxmand, altså hører du hjemme i vandet!”

Lige efter drabet viste Kong Hans sin deltagelse, men snart skiftede stemningen. Allerede den 29. juli 1502 blev det kundgjort at Laxmand havde stået i forræderisk ledtog med svenskerne, og at hans gods derfor var beslaglagt af kronen. For Poul Laxmands famile var det et hårdt slag. Først efter lange forhandlinger lykkedes det dem at få Asserbo tilbage i 1526. Den resterende del af den vældige besiddelse blev tilskødet forskellige personer, der støttede Kong Hans og hans politik.

Poul Laxmand blev stedt til hvile hos Karmelittermunkene i Helsingør, som Poul Laxmand i levende live havde været en stor velgører for. Karmelittermunkene var tiggermunke, og gik i sort kjole, dækket af en hvid kappe, deraf navnet Hvidebrødrene. Hos Hvidebrødrene i Helsingør har man bevaret mindet om Poul Laxmand, hvor Kapitelsalen bærer navnet ”Laxmanssalen”. I St. Mariæ kirke ses hans våben; en svømmende svane med en ring i næbbet.

 

Suaning Mølle eller Grubbe Mølle omtales allerede i 1508, som et aldrende mølleanlæg. Møllen blev sammen med de øvrige kongelige besiddelser i Svanninge By bortskødet til Torben Bille. I 1508 er Grubbe Mølle altså allerede en gammel mølle, der sættes til en mølleskyld på 20 tønder mel, hvilket er udtryk for et stort mølleri. Niels Christensen skriver i bogen ”De fynske kornmøllere og deres møllere ca. 1660 – 1800”, at møllerne i Sallinge Herred blev sat til gennemsnitligt 5,3 tønder mel i mølleskyld i 1682.

Der vides ikke meget om møllen i 1500- tallet. Møllefæsteren på møllen mærkede sandsynligvis ikke meget til de skiftende ejere, da der var lovgivning omkring den mølleskyld der skulle betales.

 

Grubbe Mølle | Grubbe Møllegyden 2, 5600 Faaborg - DANMARK | Tlf.: 6261 9108 | gmollebb@gmail.com