Møllens historie / 2000 +

2000 +

2000

Heldigvis lykkedes det at få velvillige fonde og donorer, samt Kulturarvsstyrelsen til at medvirke til at vindmøllen atter kunne forsynes med vinger og krøjeværk. Vindmøllehatten var blevet nødtørftigt repareret i 2000, men det var nødvendigt at nedtage hatten for det videre arbejde. Der blev indgået en aftale med Teknisk Skole i Svendborg, hvor et hold tømmerelever som et projekt fremstillede et midlertidigt afdækningtag til møllekroppen. Møllehatten blev taget ned den 20. august 2003 under ledelse af møllebygger John Jensen. Det var også ham der forestod det fortsatte arbejde med at fremstille nye vinger og vindrose. Vingerne er opskåret af douglasgran fra Silkeborg Statsskovdistrikt. Det blev et meget stort restaureringsprojekt af få vindmøllen klar igen. Der stødte uforudsete elementer til, hvilket blandt andet bevirkede at det blev nødvendigt at lave et helt nyt hathjul. Det var absolut en glædens dag den 23. juni 2006, da møllehat og vinger kom på plads. I dag har vi simpelthen en utrolig flot vindmølle, som vi håber rigtig mange mennesker glæder sig over.

 

Grubbe Mølle | Grubbe Møllegyden 2, 5600 Faaborg - DANMARK | Tlf.: 6261 9108 | gmollebb@gmail.com